PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
XIV sesja Rady Miasta Helu
Poniedziałek, 20-01-2020 Opublikował/a: Mirela Figurska Liczba wyświetleń: 99
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

ZAWIADOMIENIE

            Informuję, że 29 stycznia 2020 r. (środa) zwołuję XIV sesję Rady Miasta Helu, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu. Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9:00.

Porządek obrad:

1 Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
5. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.
6. Wnioski i informacje.
7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.
8. Informacja o sytuacji bieżącej 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Helu. Spotkanie z Dyrektorem Szpitala oraz przedstawicielem Związków Zawodowych.
9. Informacja nt. zasobów mieszkaniowych AMW przekazanych gminie Hel na zaspokojenie potrzeb lokalowych mieszkańców, informacja o stanie prawnym działek przy ulicy Żeromskiego 2,4,6.
10.  Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych
na poprzednich sesjach oraz między sesjami.
11.  Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
12.  Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

13.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a)  projekt uchwały nr 1/2020 w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) projekt uchwały nr 2/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

c) projekt uchwały nr 3/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie  prac nad projektem uchwały budżetowej oraz procedury uchwalania budżetu,

d) projekt uchwały nr 4/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Helu,

e) projekt uchwały nr 5/2020 w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w mieście Helu,

f) projekt uchwały nr 6/2020 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Helu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

14.  Sprawozdania i informacje.

a) sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Miasta Helu za 2019 rok,

b) działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego.  Uzyskane efekty, problemy, potrzeby i perspektywy działań w roku 2020,

c) informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w mieście, a także
o działaniach podjętych i zrealizowanych w celu zabezpieczenia brzegów morskich i plaż w 2019  roku,

d)  informacja burmistrza Helu dotycząca realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w roku 2019. Problemy przewidywane w tym zakresie w przyszłości i planowane działania.
15.  Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.
16.  Zamknięcie posiedzenia.

Informuję, że obrady Rady miasta Helu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (podstawa prawna art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Uczestnicząc w sesji rady wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

 

                                                                                       Przewodniczący rady

                                                                                           /-/ Marek Chroń

 materiały na sesję - https://bip.hel.eu/?wyswietl=157

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
wirus.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
 
1
2
3
4
5
6
 
1
2
3
4
5
6