PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Helu.
Wtorek, 09-01-2018 Opublikował/a: Julia Milewczyk Liczba wyświetleń: 1462
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy
1. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym konstrukcji murowanej położona na działce ozn. geod. nr 525/1 KW 45001
2. planowany okres dzierżawy - 01.02.2018 roku do 31.12.2020 roku
3. opis przedmiotu dzierżawy - cztery pomieszczenia o łącznej powierzchni 97,67 m2
4. przeznaczenie - cele handlowo-usługowe
5. cena czynszu dzierżawnego w skali miesięcznej wynosi: 2500 zł brutto
6. wadium płatne wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych)
7. czynsz płatny w terminie do dnia 15 każdego miesiąca dzierżawy
8. na poczet czynszu dzierżawnego zaliczone zostanie wpłacone wadium
9. uchylenie się od zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg spowoduje przepadek wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu

Dzierżawca zobowiązany będzie do:
- uzgodnienia przyłączy niezbędnych do prowadzenia powyższej działalności gospodarczej we własnym zakresie
- utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie,
- zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przetarg odbędzie się w dnia 24 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu, przy ulicy Wiejskiej 50 (sala konferencyjna na parterze budynku)

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które w terminie do dnia 19 stycznia 2018 roku wpłacą wadium w podanej powyżej wysokości, na rachunek Gminy Miejskiej Hel w Banku Pekao SA nr 08124054001111000049157062.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać codziennie w Urzędzie Miasta Helu, pokoju nr 209, tel. 58 6777251.

Powyższe ogłoszenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Helu, oraz na stronie internetowej bip.hel.eu

http://bip.hel.eu/dokumenty/9943


z up. burmistrza Helu
mgr inż. Jarosław Pałkowski
zastępca burmistrza Helu

 

 

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
spacer-left.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6