PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
Deklaracja dostępności
Piątek, 27-03-2020 Opublikował/a: Julia Cygan Liczba wyświetleń: 1250
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Helu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miasta Helu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo, zazwyczaj są to dokumenty dostarczone przez podmioty trzecie, w postaci dokumentu papierowego lub nie-edytowalnego pliku,
nie wszystkie grafiki posiadają atrybut alt w języku polskim,
animacje i elementy wizualnie nie posiadają opisów.

Wyłączenia:
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe:

1 - strona główna
2 - aktualności
3 - plan miasta
4 - baza obiektów
5 - kalendarz wydarzeń
6 - galerie
7 - multimedia
8 - oferty inwestycyjne
m - mapa strony
c - kontrast
l - większa czcionka
s - mniejsza czcionka
d - domyślna czcionka
h - menu główne

Korzystanie ze skrótów:

Internet Explorer:
- Lewy Alt + klawisz dostępu, potwierdzić wybór klawiszem ENTER
Firefox:
- Shift + Lewy Alt + klawisz dostępu
Opera:
- Shift + Esc + klawisz dostępu
Chrome:
- Shift + Lewy Alt + klawisz dostępu (oprócz cyfr)
- Lewy Alt + klawisz dostępu (cyfry)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Julia Cygan . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 6777 255. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. Wiejskiej i ul. Żeglarskiej. Do obu wejść prowadzą schody, od ul. Żeglarskiej znajduje się podjazd dla wózków.
Sekretariat znajduje się na 1 piętrze (biuro 108).
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
Plan miasta, na którym zaznaczony jest budynek Urzędu Miasta można pobrać na stronie: https://mapa.gohel.pl/

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
odpady-logo.jpg
NEPTUN HELSKI.png
01 Banner Transmisja Sesji.png
Radni Miasta Helu 321x60.jpg
11909797_1155666237781477_199080145_n.jpg
wif nowei.png
Informacja Turystyczna_baner_300x60 px.jpg
Banner_do_internetu_Newsletter.jpg
epuap.gif
plywanie_dozwolone.png
4b.jpg
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
wirus.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
 
1
2
3
4
5
6
 
1
2
3
4
5
6