PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
Konsultacje
Czwartek, 29-05-2014 Opublikował/a: Urząd Miasta Liczba wyświetleń: 1700
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
grafika
ue    plgr

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje
w zrównoważone rybołówstwoŚRODKI NA ROZWÓJ W ZASIĘGU RĘKI!!

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (PLGR) powstało w 2009 r. w celu wdrażania założeń osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 – 2013. Jest to jedno z zadań Europejskiego Funduszu Rybackiego, którego celem jest rozwój obszarów zależnych od rybactwa oraz utrzymanie zatrudnienia na tych terenach, dopełniając zadania pozostałych osi priorytetowych zakładających rozwój branży rybackiej. Lokalna Grupa Rybacka opracowała i realizuje Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich, która jest podstawą korzystania ze środków finansowych osi 4. Głównym zadaniem Stowarzyszenia PLGR jest organizacja konkursów i ocena wg. lokalnych kryteriów wyboru projektów, których realizacja przewidziana jest na terenie Powiatu Puckiego oraz Gminy Wejherowo.

Mamy przyjemność poinformować, że w chwili obecnej ogłoszone są konkursy, dla których Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka przewidziała największą pulę środków w okresie programowania 2007 – 2013.

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 4 maja do 5 czerwca 2012 r. Aplikacje w jednym egzemplarzu należy składać w Biurze Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej,         ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku są do pobrania na stronie www.plgr.pl w zakładce „konkursy”.

Poniżej przedstawiamy zakresy działań, na które otrzymać można dofinansowanie oraz wysokość alokacji środków na najbliższy konkurs.

Środek 1: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

Poziom dofinansowania:
85% (jedynie inwestycje o charakterze niezarobkowym)

Limit pomocy:
- w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 3 000 000,00 zł
- refundacja jednej operacji nie może przekroczyć 1 500 000,00 zł

Alokacja środków dla sektora publicznego: 6 000 000,00 zł
Alokacja środków dla sektora społecznego i gospodarczego: 5 000 000,00 zł

Środek 2: Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających prace związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia nowych miejsc pracy poza tym sektorem.

Poziom dofinansowania:
60% (Wnioskodawcą mogą być jedynie podmioty z sektora rybackiego)

Limit pomocy:

- w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 900 000,00 zł.
- refundacja jednej operacji nie może przekroczyć 450 000,00 zł.

Alokacja środków dla sektora społecznego i gospodarczego: 5 000 000,00 zł


Środek 3: Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

Poziom dofinansowania:
60%

Limit pomocy:
- w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 600 000,00 zł.
- refundacja jednej operacji nie może przekroczyć 300 000,00 zł.

Alokacja środków dla sektora społecznego i gospodarczego: 5 000 000,00 zł

Środek 4: Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

Poziom dofinansowania: 85%

Limit pomocy:
- w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 2 000 000,00 zł.
- refundacja jednej operacji nie może przekroczyć 1 000 000,00 zł.

Alokacja środków dla sektora publicznego: 1 449 000,00 zł
Alokacja środków dla sektora społecznego i gospodarczego: 625 057,18 zł

Informujemy, że ogłoszony konkurs odbywa się zgodnie ze zmienionymi zapisami LSROR. Zwracamy szczególną uwagę na zmiany w dokumentach konkursowych, w szczególności w lokalnych kryteriach wyboru, na podstawie których oceniane są projekty.

Zapraszamy do konsultowania swoich pomysłów w biurze PLGR (Urząd Miasta Władysławowo, II piętro) oraz na spotkania informacyjne i warsztaty. Aktualne informacje o najbliższych spotkaniach i innych wydarzeniach znajdują się na stronie internetowej www.plgr.pl .


Szanowni Państwo!

„Na podstawie opracowanej przy udziale mieszkańców Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR), wygraliśmy w 2010 r. ogłoszony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkurs, w wyniku którego otrzymaliśmy prawie 70 mln na jej realizację. Z pozyskanych środków korzystać mogą wszyscy którzy na tym obszarze chcą realizować założenia i cele LSROR, zarówno samorządy i organizacje samorządowe, jak i przedsiębiorcy, w tym w szczególności przedstawiciele sektora rybackiego.

 Otrzymaliśmy możliwość dalszego rozwoju naszej Małej Ojczyzny i tylko od nas zależy wykorzystanie tej szansy, dlatego zapraszam do zapoznania się z możliwościami jakie daje oś 4 PO RYBY. Zapraszam również do naszego Biura znajdującego się w budynku Urzędu Miasta Władysławowo (II p.) oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej www.plgr.pl.”


Zbigniew Chmaruk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia PLGRU W A G A !!!

W Helu konsultacje odbędą się
7 maja 2012 r.
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Helu
w godzinach od 14.00 do 16.00


Szansa na dofinansowanie!!    Nie tylko dla rybaków!!

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
spacer-left.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6