PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
Road to Hel(l) - III edycja
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
grafika
Termin:
Od: 26-05-2017,  godz. 
Do: 28-05-2017,  godz. 
Kategoria:
Inni Organizatorzy:

Gdańsk Chapter Poland North Side

REGULAMIN ZLOTU MOTOCYKLOWEGO ROAD TO HEL(L) Trzecia Edycja 2017

Niniejszy regulamin skierowany jest do wszystkich uczestników zlotu, jego nieznajomość nie zwalnia od nieprzestrzegania postanowień w nim zawartych. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej organizatora www.gdanskhog oraz w miejscu widocznym przed wjazdem na teren zlotu.

1. Organizatorem zlotu jest klub motocyklowy Gdańsk Chapter Poland Nord Side, zwany dalej organizatorem.
2. Za teren zlotu uznawany jest teren campingu Hel Kamp.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia uzupełnień i zmian w programie zlotu, a nawet odwołania zlotu w przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od organizatora.
4. Zlot nie ma charakteru imprezy masowej, w związku z tym organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec osób, które nie zostaną wpuszczone na teren zlotu.
5. Dokonanie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
6. W zlocie może uczestniczyć osoba dorosła, posiadająca motocykl lub będąca pasażerem kierowcy, która przedstawi dokument tożsamości.
7. Każdy uczestnik zlotu ma obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony oraz organizatora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.
8. Na teren zlotu zabrania się wnoszenia broni, materiałów wybuchowych lub innych przedmiotów uznanych za niebezpieczne.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników. W razie nieprzestrzegania zasad regulaminu organizator ma prawo usunąć uczestnika z terenu zlotu. Każdy z uczestników zlotu ponosi odpowiedzialność wobec prawa cywilnego i karnego za własne zachowanie.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników zlotu oraz ich sprzętu oraz za straty i szkody spowodowane w stosunku do osób trzecich.
11. Wpisowe od uczestnika zlotu wynosi 90 zł. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: opaskę i tzw. tour-pack.
12. Brak opaski lub posiadanie uszkodzonej, zerwanej opaski może stanowić podstawę do usunięcia uczestnika z terenu zlotu.
13. Organizator zlotu zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren zlotu osobom, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub zakłócenia porządku zlotu.
14. Zabrania się rozpalania ognisk bez zgody organizatora.
15. Zabrania się poruszania motocyklem na terenie zlotu, będąc pod wpływem alkoholu, lub w sposób zagrażający innym uczestnikom zlotu, oraz wbrew poleceniom organizatora.
16. Motocykle uczestników zlotu będą zaparkowane w miejscu wskazanym przez organizatora.
17. Uczestnicy zlotu mają prawo do wzięcia udziału w paradzie, po spełnieniu niżej wymienionych warunków:
a) W paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby, nie będące pod wpływem alkoholu.
b) Każdy uczestnik parady musi posiadać ważne prawo jazdy, ważną polisę OC oraz ważne badania techniczne motocykla, biorącego udział w paradzie.
c) Uczestnik parady musi stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek z ramienia organizatora oraz straży miejskiej i policji.
d) Organizator ma prawo wykluczyć z parady każdego, kogo zachowanie mogłoby zagrażać innym uczestnikom parady oraz osobom postronnym.
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników parady oraz ich sprzętu, jak i za straty i szkody spowodowane w stosunku do osób trzecich.
Gdańsk Chapter Poland North Side życzy wszystkim uczestnikom zlotu udanej zabawy.

PROGRAM III ZLOTU ROAD TO HEL(L)

26 maja – 28 maja 2017

PIĄTEK – 26 maja
GODZ.12:00 – start zlotu, otwarcie Biura Zlotu i rozpoczęcie sprzedaży wejściówek, które biorą udział w losowaniach nagród takich jak 3 vouchery na kolację dla 2 osób w Restauracji Wanoga i Restauracji Kutter w Helu
GODZ. 12:00 – 18:00 - Dealer Harley Davidson Demo - jazdy testowymi modelami Harleya
GODZ: 14:00 – 18:00 – prezentacja ofert wystawców, indywidualne wycieczki motocyklowe po Półwyspie Helskim, zwiedzanie Helu i innych atrakcji turystycznych
GODZ. 14:00 – 16:00 - II Mistrzostwa Motocyklistów w Armwrestlingu
GODZ. 15:00 - 19:00 foto-budka (zdjęcia klubowe, indywidualne, różne tła, fb, mail itp.)
GODZ: 16:00 – 17:30 – Eliminacje III Mistrzostw Polski Północnej w Wolnej Jeździe „A ja mam czas…” o Puchar Prezydenta GCPNS – regulamin na stronie www.gdanskhog.pl oraz w Biurze Zlotu
GODZ. 17:30 – 20:00 – III Przegląd Kaszubskich Zespołów Rockowych
GODZ: 18:00 – 18:15 – oficjalne otwarcie Zlotu, powitanie uczestników Zlotu przez Burmistrza Helu i organizatorów, informacja o konkursach i licznych atrakcjach
GODZ:20:00 – ­losowanie pierwszych nagród z numerów opasek
GODZ. 20:30 – 22:00 – występ gwiazdy wieczoru Dr Hackenbush
GODZ. 22:30 – koncert- zespołu Wehikuł Czasu
GODZ. 00:00 i później – dyskoteka DJ Peter

SOBOTA – 27 maja
GODZ. 09:00 – 14:00 – indywidualne wycieczki motocyklowe po Półwyspie Helskim i okolicach
GODZ. 10:00 – 18:00 Dealer Harley Davidson Demo - jazdy testowymi modelami Harleya
GODZ. 10:30 – 11:30 - Eliminacje III Mistrzostw Polski Północnej w Wolnej Jeździe „A ja mam czas…” o Puchar Prezydenta GCPNS
GODZ. 11:30 – 12:00 przygotowanie do parady motocyklowej
GODZ. 12:00 – 14:00 parada motocyklowa „Ride Through The Hell” – przejazd do Campingu Chałupy III na degustację dzika
GODZ. 14:00 – uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych na Północnej Alei Polskich Klubów Motocyklowych na głównym deptaku Helu z udziałem Władz Miasta Hel i Prezydentów Klubów Motocyklowych
GODZ. 14:00 – 18:00 – prezentacja motocykli na głównym deptaku Helu do konkursu na najpiękniejszy motocykl „HARLEY MÓJ”
GODZ. 14:30 – 17:00 – konkursy sprawnościowe i intelektualne: przeciąganie liny klubów motocyklowych, konkursy dla piwoszy , , „Czasy PRL”, ,Czy znasz ten warkot’ i inne
GODZ. 17:00 – 18:00 finał wolnej jazdy III Mistrzostw Polski Północnej w Wolnej Jeździe „A ja mam czas…” o Puchar Prezydenta GCPNS
GODZ. 18:00 – 18:45 – konkursy sprawnościowe Cd
GODZ. 19:00 – 20:00 – koncert zespołu ” HAWK"
GODZ. 20:00 – 21:00 podziękowania, licytacja gadżetów na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej na Helu, losowanie nagród i rozstrzygnięcie konkursu „Harley Mój”, wręczenie nagród, uroczyste zakończenie Zlotu
GODZ. 21:00 – 22:30 – koncert gwiazdy wieczoru zespołu „Sebastian Riedel & Cree”
GODZ. 22:30 – pokaz Fire Show grupy DRAKAR
GODZ. 23:00 – pokaz sztucznych ogni
GODZ. 23:15 – 0:45 koncert zespołu White Room and Friends + atrakcja gość specjalny
GODZ. 0:45 - dyskoteka pod gwiazdami Dj Peter

NIEDZIELA – 28 maja
GODZ. 10:00 – ( jeżeli ktoś się obudzi o tej godzinie  ) pożegnania z kumplami, umawianie się za rok w tym samym miejscu i powroty do domu

Lokalizacja
Lokalizacja
Hel
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
spacer-left.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
 
1
2
3
4
5
6
 
1
2
3
4
5
6