{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Wizyty Partnerskie

Spotkanie Koła Partnerskiego

Obraz przedstawia herb Hermeskeil

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Koła Partnerskiego Hel – Hermeskeil oraz mieszkańców miasta którzy zainteresowani są działalnością w zakresie partnerskiej współpracy ludzi obu tych europejskich miast, na spotkanie w czwartek 21 listopada 2013 r. o godzinie 18.00 w sali 107 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu. 

Na spotkanie został zaproszony burmistrz Helu Mirosław Wądołowski.

Podczas spotkania omawiana będzie przyszłość Partnerstwa Miast w latach 2014 – 2017 oraz inne bieżące sprawy dotyczące tego zagadnienia.


Przewodniczący

Koła Partnerskiego Hel – Hermeskeil

Mirosław Oniszczuk