{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Projekty Unijne

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu

Obraz przedstawia loga

 

Dnia 04 czerwca 2019 roku Gmina Miejska Hel rozpoczęła realizację projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt zakłada prace budowlane z zakresu elewacji oraz instalacji elektrycznych tak zwanej "starej" części szkoły oraz wymianę kotłów ciepłowniczych. Planowany termin zakończenia prac 30.03.2020.

 

Koszt realizacji projektu: 1.588.203,40 zł brutto
Poziom dofinansowania z Unii Europejskiej 647 084,00

 

                                          Obraz przedstawia szkołę w Helu

                                           Obraz przedstawia szkołę w Helu