{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Wizyty Partnerskie

25.08 - 29.08 2014 Wizyta partnerska w Helu

Obraz przedstawia zdjęcie z Wizyty Partnerskiej

 

W dniach 25 - 29.08 2014 gościliśmy w Helu oficjalną delegację z partnerskiego miasta Hermeskeil - Niemcy. Jednym z uczestników delegacji był nowy burmistrz Hermeskeil dr. Mathias Queck. Podczas wizyty, nasi przyjaciele odbyli wycieczkę do Osady Fok w Rzucewie, Gdańska, uczestniczyli także w koncercie organowym w Katedrze Oliwskiej. Zwiedzali atrakcje turystyczne Helu. Podczas wizyty w helskim fokarium wysłuchali wykładu w ramach Błękitnej szkoły i uczestniczyli w karmieniu fok z treningiem. Rejs statkiem po zatoce, był kolejną atrakcją przygotowaną dla naszych gości. Czas jaki spędzili w Helu goście z Hermeskeil, był także okazją do spotkań z róznymi grupami społecznymi oraz wymiany doświadczeń na różnych płaszczyznach.