{index_ob_css}{index_ob_js}

Kącik przedsiębiorcy - Mikroporady.pl

 

Obraz przedstawia logo mikroporady

 

Mikroporady.pl dostarczają bezpłatne wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia.

Zawartość Serwisu ma różne powiązania: wzory dokumentów do pobrania, edytowania i samodzielnego dostosowania do własnych potrzeb (umowy i regulaminy w wielu wariantach i wersjach) są powiązane z rekomendacjami, poradami i instrukcjami.

Wzory dokumentów (Umowy i Regulaminy) oraz rekomendacje, porady i instrukcje można znaleźć zarówno w etapach działalności firmy jak też są przypisane merytorycznie do kategorii: zatrudnianie, zarządzanie, administracja, podatki i rachunkowość, promocja i reklama, IT, prowadzenie działalności.

Aby ułatwić korzystanie z dokumentów zostały one opatrzone dodatkowymi uwagami (np. U1, U2) i odniesieniami do orzecznictwa oraz komentarzy (np. KO1, KO2).

Każda umowa i regulamin zawiera instrukcję korzystania z dokumentu, która pozwoli na sprawną pracę z dokumentem.

Wszystkie treści przygotowywane są przez zespół prawników i ekspertów z dziedziny zarządzania.

 

 

Mikroporady.pl to:

-ponad 1400 wyjaśnień, uwag, komentarzy prawnych i orzeczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

-ponad 180 wzorów dokumentów w wielu wariantach i wersjach do natychmiastowego zastosowania do bezpłatnego pobrania,

-prawie 70 rodzajów umów niezbędnych dla prowadzenia mikro i małej firmy, przydatnych na każdym etapie prowadzenia firmy,

https://mikroporady.pl/wzory-dokumentow.html

-300 rekomendacji, porad i instrukcji przygotowanych przez ekspertów z dziedziny prawa, zarządzania, marketingu i innych, uwzględniających specyfikę prowadzenia małej firmy,

-prawie 40 kazusów obrazujących „przykłady z życia" na podstawie orzeczeń SN i NSA w sprawach gospodarczych dotyczących mikro firm,

https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/przyklady-z-zycia.html

-200 wyjaśnień potrzebnych i niezbędnych pojęć, definicji,

https://mikroporady.pl/pomocne-definicje.html

-ponad 100 porad w e-punkcie konsultacyjnym,

https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/e-punkt-konsultacyjny.html

-ponad 40 000 zarejestrowanych użytkowników cotygodniowych bezpłatnych Biuletynów Aktualizacyjnych.

-ponad  100 tys. Darczyńców pomaga serwisowi w rozwoju  

https://mikroporady.pl/wspomoz-rozwoj-serwisu

 

 

Mikroporady.pl zawierają treści dotyczące m.in. następujących zagadnień:

-rejestracja przedsiębiorcy - wybór formy,

-uruchomienie przedsiębiorstwa - podstawowe regulacje wewnętrzne,

-zatrudnianie - w tym umowa o prace sezonowe, w niepełnym wymiarze, na zlecenie, o dzieło,

-wybór formy ksiąg rachunkowych/dokumentacji,

-wybór opodatkowania,

-ochrona i zarządzanie informacją, ochrona danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy,

-standardowe umowy w działalności,

-marketing i promocja,

-korzystanie z Internetu,

-zarządzanie i administracja,

-ubezpieczenia,

-ściąganie wierzytelności, restrukturyzacja długu,

-sądy polubowne, ugody, mediacja arbitraż,

-postępowanie pojednawcze, uproszczone, nakaz zapłaty,

-zawieszenie, likwidacja,

-tytuły egzekucyjne, wykonawcze, egzekucje.