{index_ob_css}{index_ob_js}

XLVII sesja Rady Miasta Helu

Ocena 0/5

31 maja 2023 r. (środa) zwołuję XLVII sesję Rady Miasta Helu,  która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu. Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9:00.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

5.     Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

6.     Wnioski i informacje.

7.     Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

8.     Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

8.     Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

9.     Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.  

10.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:  

a) projekt uchwały nr 28/2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przewozu dzieci  niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych,

b) projekt uchwały nr 29/2023 w sprawie w zawarcia kolejnej umowy oddania w dzierżawę gruntu, położonego w  mieście Helu,

c) projekt uchwały nr 30/2023 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2023 rok,

d) projekt uchwały nr 31/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu.

11.  Wnioski i informacje:

a) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok. Informacja o strukturze osobowej mieszkańców Helu. Dane ogólne. Zagrożenia demograficzne. Bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność – analiza problemu wśród mieszkańców.

b) Sprawozdanie burmistrza Helu ze stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych i ocena zarządzania tym mieniem w roku 2022. Ocena funkcjonowania cmentarza komunalnego w Helu. Sprawozdanie z dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych w mieście za 2022 rok.

c) Sprawozdanie z działalności Spółki EKOHEL w 2022 roku. Plan działalności w 2023 r.

d) Sprawozdanie delegata miasta Helu z działalności w Związku Miast i Gmin Morskich w 2022 roku.

e) Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Hel .

12.  Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.

13.  Zamknięcie posiedzenia.

Informuję, że obrady Rady Miasta Helu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (podstawa prawna art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym). Uczestnicząc w sesji rady wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO. 

Przewodniczący rady
/-/ Marek Chroń

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności