{index_ob_css}{index_ob_js}

Program "Ciepłe mieszkanie".

Ocena 0/5

OGŁOSZENIE

W związku z uruchomieniem przez rząd programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, informuję, że w przypadku zainteresowania mieszkańców Helu, gmina podejmie starania o pozyskanie dofinansowania i wdrożenie programu na terenie naszego miasta.

W ramach programu „Ciepłe mieszkanie” można uzyskać dofinansowanie na realizację następujących przedsięwzięć:

  1. opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej,
  2. zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/woda lub powietrze/powietrze,
  3. zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
  4. zakup i montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa o podwyższonym standardzie,
  5. zakup i montaż urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła),
  6. instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej,
  7. stolarka okienna w lokalu mieszkalnym,
  8. zakup i montaż stolarki drzwiowej tj. drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej.

Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W tym przypadku intensywność dofinansowania wynosi do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Dla beneficjentów, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

- 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Dla beneficjentów, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

- 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie, spełniających wskazane wyżej kryteria, prosimy o składanie do Urzędu Miasta Helu wstępnych deklaracji zamiaru przystąpienia do programu ze wskazaniem rodzaju przedsięwzięcia oraz szacunkowej kwoty dofinansowania, w terminie do dnia 16 grudnia 2022 r.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności