{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Samorząd

Burmistrz Helu Mirosław Wądołowski

              Burmistrz Helu Mirosław Wądołowski złożył ślubowanie 21 listopada 2018 roku.

                                                   Zdjęcie burmistrza Mirosława Wądołowskiego

Kompetencje:

  • Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Miasta Helu i zwierzchnikiem służbowym pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  
  • Burmistrz kieruje Urzędem Miasta Helu przy pomocy swojego zastępcy, sekretarza miasta oraz skarbnika miasta.  
  • Burmistrz wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających obowiązki burmistrza.
  • Uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych,
  • Nadzorowanie funduszu płac i innych funduszy Urzędu,  
  • Udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady Miasta.