{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Warto zobaczyć

Fokarium

Obraz przedstawia fokę

Adres:
Morska 2
84-150 Hel

Tel: 586750836

Fokarium jest częścią Stacji Morskiej - naukowej placówki terenowej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie realizowany jest projekt odtworzenia i ochrony kolonii fok szarych w rejonie południowego Bałtyku.

                                              Obraz przedstawia wystawę w fokarium

Z założenia jest to placówka badawczo-hodowlana, dzięki której w przyszłości foki znów zasiedlą południową część Bałtyku, a jednocześnie ośrodek rehabilitacji osobników chorych i osłabionych. Wyleczone foki są wypuszczane na wolność, podobnie jak przychówek hodowlanego stada.

                                               Obraz przedstawia widok na fokarium z lotu ptaka

Ośrodek spełnia ważną rolę pomocniczą w odtwarzaniu bałtyckiej populacji tego gatunku. Ratuje foki chore, dostarcza młode. Zaznajamia ludzi z problemami ekologicznymi Bałtyku i jego mieszkańców.

Obraz przedstawia nagłówek informacyjny