{index_ob_css}{index_ob_js}

Logo promocyjne Miasta Hel

Obraz przedstawia Logo Promocyjne Miasta Helu


Logo Promocyjne Miasta Helu
Godło promocyjne Helu składa się z symbolu i logotypu. Symbol w swej budowie nawiązuje do charakterystycznego posadowienia Miasta, do sylwetki ryb z rodziny śledziowatych, które są podstawowym gatunkiem poławianym przez helskich rybaków.

Program goHel.pl jest identyfikowany kolorystycznie przez sześć barw:
kolor pomarańczowy został użyty do wyróżnienia logotypu,
kolor żółty symbolizuje czysty piasek plaży, słońce oraz zamożność,
kolor zielony jest symbolem lasu półwyspu,
kolor błękitny (w trzech odcieniach) symbolizuje niebo oraz czystą wodę morską.


Logo Helu

Według Jana de Brado Aureo średniowiecznego heraldyka, który stworzył hierarchię barw przypisując im symboliczne znaczenie:
pomarańczowy: radość i odwagę,
żółty: rozum, cnotę, kierowanie i bogactwo,
zielony: radość, wolność, zdrowie i przyjaźń,
błękitny: patriotyzm, wierność i świętość.