{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Projekty Unijne

Miasto Hel otrzymało dotację z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Obraz przedstawia loga

 

Miasto Hel otrzymało dotację z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1 "Weliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"

Zdalna Szkoła

Kwota dotacji: 44999,51

Dotacja została przeznaczona na zakup 21 laptopów, 21 myszy do laptopów
oraz 2 sztuk słuchawek z mikrofonem.

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej

Kwota dotacji: 34857,21

Dotacja została przeznaczona na zakup 13 laptopów, 15 myszy do laptopów
oraz 2 sztuk słuchawek z mikrofonem.

Wszystkie zakupione urządzenia zostały przekazane
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Helu.

 

Obraz przedstawia dotacje z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020