{index_ob_css}{index_ob_js}

Opracowanie ''Strategii Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016-2025

Opracowanie '' Strategii Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016-2025''

30 stycznia 2015 roku w Pucku włodarze miast i gmin powiatu puckiego podpisali deklarację  w sprawie utworzenia "Strategi Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016-2025". Ustalono, że sygnatariusze deklarują wspólne opracowanie dokumentu pn. " Strategia Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016 - 2025", projekt zostanie zrealizowany do 30.09.2015 r., obciążenia finansowe związane z realizacją projektu solidarnie pokryją wszystkie jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w projekcie.