{index_ob_css}{index_ob_js}

Wymiana tablic informacyjnych na Cyplu Helskim

Rozpoczęliśmy prace nad wymianą tablic informacyjnych dotyczących militariów, usytuowanych na cyplu.

Dziś zostały zdemontowane zniszczone tablice.

Obraz przedstawia zdemontowanie zniszczonych tablic

Obraz przedstawia wymianę tablic informacyjnych

Obraz przedstawia wymianę tablic informacyjnych


Nastąpi czyszczenie oraz konserwacja stelaży.

Obraz przedstawia czyszczenie oraz konserwację stelaży


Na czwartek zaplanowany jest montaż nowych tablic:

Tablica „Fortyfikacje Cypla Helskiego”,

Tablica „31. Bateria Artylerii Nadbrzeżnej im. H. Laskowskiego”,

Tablica „Stanowisko ogniowe nr 2”,

Tablica „Stanowisko ogniowe nr 3”,

Tablica „Stanowisko ogniowe nr 4”,

Tablica „Zapasowy Punkt Kierowania Ogniem”,

Tablica „Centrala artyleryjska”,

Tablica „Schron amunicyjny”,

Tablica „Schron załogi nr 1”,

Tablica „Centrala artyleryjska”,

Tablica „Główny Punkt Kierowania Ogniem i Artyleryjska Stacja Radiolokacyjna”,

Tablica „Elektrownia”,

Tablica „Ruiny stanowiska ogniowego nr 1”,

Tablice „Wiata gospodarcza”,

Tablice „Kopuła strzelecka”.