{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Zeszyty Helskie

Zeszyty Helskie nr 15

Obraz przedstawia okładkę zeszytu nr 15 - Minowce wz. 1933


Podczas obrony wybrzeża we wrześniu 1939 roku stosunkowo szybko zostały zatopione największe polskie jednostki: ORP Gryf i ORP Wicher. Mimo tego, w dniu 3 września walkę kontynuowały mniejsze statki - minowce wz. 1933 zwane "Ptaszkami".
Tematem niniejszej publikacji jest historia powstania i służby tych właśnie jednostek, określanych również jako typ Jaskółka od nazwy pierwszego okrętu wcielonego do służby. Były to jedyne okręty w okresie dwudziestolecia międzywojennego, które w całości zostały zaprojektowane i wybudowane w Polsce.
W zeszycie zamieszczono wiele archiwalnych zdjęć oraz planów poszczególnych minowców.

Cena każdego z zeszytów - 9 zł

Aby dokonać zakupu proszę wysłać mail z zamówieniem na adres: szarski@helmuzeum.pl