{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Zeszyty Helskie

Zeszyty Helskie nr 9

Obraz przedstawia okładkę zeszytu nr 9 - Ciekawstki Najcieższej Artylerii

Numer 9 serii Zeszyty Helskie przedstawia działa największe, najbardziej znane, czy najdziwniejsze w historii artylerii. Omówione konstrukcje zostały uszeregowane według lat budowy, co pozwala poznać rozwój techniki artyleryjskiej.

Cena każdego z zeszytów - 9 zł

Aby dokonać zakupu proszę wysłać mail z zamówieniem na adres: szarski@helmuzeum.pl