{index_ob_css}{index_ob_js}

Koncert Finałowy XII MLFKiSZ w Helu

Obraz przedstawia plakat XII Międzynarodowy Letni Festiwal Kultury i Sztuki w Helu

11 sierpnia o godz. 20:00 w helskim kościele odbędzie się Koncert Finałowy XII Międzynarodowego Letniego Festiwalu Kultury i Sztuki w Helu podczas którego wystąpią Śpiewający Księża, na fortepianie akompaniować będzie Ewa Rytel.

 

Rafał Kobyliński (baryton) - Jezuita. Edukację muzyczną rozpoczął w 1994 roku na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie prof. Jana Kunerta.

Po trzech latach studiów podjął decyzję o wstąpieniu do zakonu ojców jezuitów.

Po ukończeniu studiów filozoficznych w Krakowie powrócił na Akademię Muzyczną, tym razem w Gdańsku, gdzie w 2003 roku ukończył studia w klasie prof. Ryszarda Minkiewicza.

W roku 2006 ukończył studia teologiczne i przyjął święcenia diakonatu, a rok później święcenia kapłańskie.

Uczestniczył w wielu koncertach oraz przedstawieniach w kraju i za granicą między innymi w Stanach Zjednoczonych, Francji, Izraelu.

Wielokrotnie wykonywał partie solowe w chórach w całej Polsce.

Wziął udział w nagraniu dwóch płyt kompaktowych.

Warto nadmienić, iż od najmłodszych lat żywo włączał się w życie muzyczne Kościoła.

Prowadził liczne schole oraz zespoły muzyczne.

Ze szczególną troską oddaje się pracy na rzecz podnoszenia kultury muzycznej w liturgii.

Zabiega o to poprzez organizowanie warsztatów oraz kursów wokalno-liturgicznych.

Jest również nauczycielem śpiewu oraz emisji głosu na Papieskim Wydziale Teologicznym sekcji „Bobolanum” w Warszawie.

 

 

Zdzisław Madej (tenor) - Kapłan i duszpasterz środowisk twórczych we Wrocławiu, rektor kościoła św. Marcina we Wrocławiu, doktor filozofii; wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i Wyższego Seminarium Duchownego Księży Salwatorianów.

Stypendysta fundacji Renovabis na Stattliche Hohschule Fur Musik we Freiburgu.

Referent Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej do spraw śpiewu i muzyki kościelnej w Archidiecezji Wrocławskiej.

Bierze udział w licznych sympozjach i warsztatach muzyki kościelnej oraz festiwalach oratoryjno-kantatowych, między innymi Vratislavia Cantans.

W repertuarze posiada arie operowe i oratoryjne takich kompozytorów, jak: Mozart Mendellsohn, Bruckner, Haydn, a także arie operowe i liczne pieśni.

Koncertował w Niemczech, Francji, Szwajcarii oraz USA.

 

 

Paweł Sobierajski (tenor) - Kapłan – duszpasterz akademicki diecezji sosnowieckiej, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (doktor nauk pedagogiczno-teologicznych), Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (doktor sztuk muzycznych) oraz Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (psycholog muzyki).

Edukację wokalną na Wydziale Wokalno-Aktorskim katowickiej Akademii Muzycznej, ukończył w 1999 roku, w klasie śpiewu solowego prof. Anny Kościelniak, uczennicy legendarnej Ady Sari, zdobywając dyplom z wyróżnieniem.

Obecnie prowadzi klasę śpiewu solowego na tejże uczelni oraz wykłady z pedagogiki i psychologii.

Jest laureatem głównych nagród międzynarodowych konkursów wokalnych w Karlowych Varach (1997) i Trnawie (1998).

Ma na swym koncie nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji. Koncertował na Litwie i na Słowacji oraz w Czechach, Austrii, Francji i Belgii.

W kraju współpracuje z wieloma solistami, chórami i orkiestrami, wykonując szeroki repertuar oratoryjno-kantatowy, arie operowe oraz pieśni ze światowego repertuaru.

Od 2002 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu (PSPŚ), a od 2004 roku – European Vioce Teachers Association (EVTA).

Jest autorem kilku publikacji naukowych z dziedziny komunikacji interpersonalnej oraz pedagogiki i psychologii muzyki.

 

 

Robert Kaczorowski (baryton) - ksiądz, dr hab. sztuki muzycznej (wokalistyka).

W 1995 roku ukończył studia teologiczne w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie.

W 2002 roku ukończył studia organowe na Wydziale Instrumentalnym w klasie prof. Bogusława Grabowskiego, zaś w 2004 roku – studia wokalne na Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasie prof. Piotra Kusiewicza w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Doktorat sztuki muzycznej zdobył w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie obecnie prowadzi klasę śpiewu na Wydziale Wokalno-Aktorskim.

Stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej uzyskał w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Proboszcz parafii św. Mikołaja w Szemudzie.

W swoim dorobku artystycznym ma szereg koncertów zarówno jako organista (solista i akompaniator), jak i wokalista (w repertuarze oratoryjno-kantatowym).

Należy do kwintetu „Servi Domini Cantores”, który tworzą księża – absolwenci wydziałów wokalnych polskich akademii muzycznych.

Współpracował z Filharmonią Bałtycką w Gdańsku (koncertował m.in. z Olgą Pasiecznik), z Zespołem Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis, Filharmonią Świętokrzyską w Kielcach, Filharmonią Szczecińską, Orkiestrą Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Orkiestrą Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku.

Występuje w Polsce oraz za granicą (Niemcy, Wielka Brytania, USA, Australia).

 

 

Ewa Rytel – pianistka i organistka.

Ukończyła studia na Wydziale Instrumentalnym w klasie fortepianu prof. Andrzeja Artykiewicza oraz w klasie organów prof. Bogusława Grabowskiego.

W 1990 roku była stypendystką Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Brała udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez H. Vogla, D. Rotha, A. Schoofa oraz kursach akompaniatorów prowadzonych przez A. Tatarskiego oraz J. Marchwińskiego.

Koncertuje zarówno jako solistka, jak i kameralistka.

Jest akompaniatorem w Zespole Szkół Muzycznych stopnia I i II w Gdańsku Wrzeszczu, a od października 2005 roku pracuje także na stanowisku wykładowcy jako akompaniator oraz nauczyciel gry na fortepianie i organach w Akademii Muzycznej w Gdańsku.