Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
pochmurno
20°C
Powróć do: Turystyka - promocja

Konkursy

Konkurs na helską maskotkę - zakończony - 2012/2013:
Obraz przedstawia Helską maskotkę

Ogłoszenie konkursu na Helską maskotkę:
Obraz przedstawia napis - konkurs

Regulamin konkursu na projekt maskotki promującej miasto Hel:

I. Cel i zakres przedmiotowy Konkursu:
1. Organizatorem konkursu na „Projekt maskotki promującej Miasto Hel”, zwany dalej „Konkursem” jest Burmistrz Helu zwany dalej „Organizatorem”.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego „Projektu graficznego maskotki kojarzącej się z Miastem Hel”, zwanego dalej „Projektem”.
3. Projekt/y powinien być opracowany graficznie w postaci rysunku lub pliku graficznego.

II. Założenia Konkursu:
1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby.
2. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
3. Projekt/y muszą być pracami autorskimi.

III. Zasady Konkursu:
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie lub dostarczenie Projektu/ów i wszystkich wymaganych załączników wyszczególnionych Rozdziale III ust. 2, w zamkniętej kopercie:
1)  Z dopiskiem: „Konkurs na maskotkę promującą Miasto Hel” w terminie do 31.01.2013r.,
2) Z podaniem na niej imienia, nazwiska i adresu autora Projektu,
3)  i dostarczenie jej do sekretariatu Urzędu Miasta Helu lub przesłanie na adres Organizatora: Urząd Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel.
2. Do przesyłanego lub dostarczanego Projektu/ów należy obowiązkowo dołączyć:
1) Wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr. 1),
2) Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr. 2),
3) Oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych (załącznik nr. 3);
4) Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści regulaminu konkursu (załącznik nr. 4).
3. Złożenie oświadczeń i formularza zgłoszeniowego, o których mowa w Rozdziale III ust. 2 następuje w formie pisemnej.
4. Wszystkie formularze dostępne są na stronach internetowych: www.gohel.pl, www.bip.hel.eu oraz w Urzędzie Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel, pokój nr 201, II piętro.
5. Uczestnik Konkursu powinien również dołączyć do Projektu dokładny opis maskotki (propozycję materiału, kolorystyka, wielkość, itd.).

IV. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody:
1. Projekt/y niezłożone lub nieprzesłane w terminie do 31.01.2013r. nie będą zakwalifikowane do udziału w Konkursie.
2. Do rozstrzygnięcia Konkursu została wyznaczona przez Organizatora Komisja Konkursowa zwana dalej „Komisją”, z pracowników Urzędu Miasta Helu, w składzie: Marek Dykta (przewodniczący Komisji), Daria Ziółkowska, Adrian Albecki, Barbara Tabor.
3. W terminie do 15.02.2013r. Komisja dokona oceny formalnej zgłoszonych Projektów pod względem zgodności z warunkami udziału w Konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania uczestników Konkursu do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub formularza zgłoszeniowego. Komisja po ocenie formalnej, w terminie do 22.02.2013r. prześle do uczestników Konkursu ewentualne wezwania do uzupełnień braków oświadczeń lub formularza zgłoszeniowego.
5. Odmowa złożenia któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub formularza zgłoszeniowego jest równoznaczna z rezygnacją ze zgłoszenia Projektu do Konkursu.
6. W terminie do 08.03.2013r. Komisja poda do publicznej wiadomości informację o osobach, których Projekty zakwalifikowały się do udziału w Konkursie.
7. W Konkursie może wygrać tylko jeden Projekt.
8. Wyboru zwycięskiego Projektu dokona Komisja w terminie do 31.03.2013 roku.
9. Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa w wysokości 500,00 PLN brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) i otrzyma ją autor zwycięskiego Projektu.
10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych: www.gohel.plwww.bip.hel.eu, facebook/MiastoHel oraz tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Helu, a uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni drogą pocztową (listem) o jego rozstrzygnięciu.

V. Podsumowanie końcowe:
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu i przedłużenia terminu zgłaszania Projektów do Konkursu oraz do ewentualnego nie wyłonienia zwycięzcy Konkursu.
2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem Projektu ponosi uczestnik konkursu.2013.02.20 I etap Konkursu na helską maskotkę za nami:
Obraz przedstawia napis - konkurs

18 lutego w obecności komisji w składzie M. Dykta, D. Ziółkowska, A. Albecki i B. Tabor, otwarte zostały koperty z przysłanymi propozycjami maskotek. Udział w konkursie zgłosiły cztery osoby, które łącznie przedstawiły 16 projektów.
Wszystkie oferty spełniają wymogi regulaminu i komisja nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.03.2013r.


2013.02.22 II etap Konkursu na helską maskotkę:
Obraz przedstawia napis - konkurs

Po posiedzeniu komisji w składzie M. Dykta (przewodniczący), D. Ziółkowska, A. Albecki i B. Tabor, która po stwierdzeniu, że wszystkie oferty spełniają wymogi regulaminu i nie ma żadnych zastrzeżeń co do ich poprawności, komisja podaje do publicznej wiadomości dane osób biorących udział w konkursie na helską maskotkę:
1. Magdalena Krysztofek,
2. Maciej Raczkowski - "FZP Kolor -Plusz",
3. Dorota Stanek,
4. Elżbieta Wiekiera.


2013.03.14 III etap Konkursu na helską maskotkę:
Obraz przedstawia napis - konkurs

Dnia 14 marca 2013 roku komisja w składzie M. Dykta, D. Ziółkowska, A. Albecki i B. Tabor, dokonała wyboru projektu maskotki. W wyniku głosownia zwycięzcą konkursu został Pan Maciej Raczkowski - „FZP Kolor – Plusz”. Upublicznienie wizerunku maskotki zaplanowano podczas Święta Miasta tj. 29 czerwca 2013 roku - czas ten potrzebny jest na zastrzeżenie wzoru.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.