Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
słonecznie
21°C
Powróć do: Projekty Unijne

Aktywny Powiat Pucki – Edycja II

Obraz przedstawia logo MOPS Hel

Obraz przedstawia loga

 

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia.  Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Puckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu puckiego (GOPS w Pucku, OPS we Władysławowie, MOPS w Helu, GOPS w Krokowej, GOPS w Kosakowie). Projekt jest skierowany do 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu puckiego (w tym 18 osób z niepełnosprawnościami).

 

Zaplanowane działania:

Poradnictwo psychologiczne, warsztaty psychologiczno-społeczne, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie pracownika socjalnego, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia zawodowe, staże zawodowe, opieka nad dziećmi, zajęcia dodatkowe, zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne, wsparcie socjalizująco-integracyjne.

 

Dofinansowanie projektu: 1.529.184,00 PLN.

 
Realizacja Projektu „Aktywny Powiat Pucki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Powiatem Puckim, Lokalną Grupą Działania Małe Morze w Pucku oraz Gminą Miejską Hel, którą reprezentuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu jako jeden z partnerów w/w projektu.

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu puckiego, zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia.
 

 

Cele szczegółowe obejmują:

Podniesienie/nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby (kobiety i mężczyźni) bierne zawodowo lub bezrobotne (III profil), w tym też osoby niepełnosprawne;  

Podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności oraz poszukiwanie pracy przez Uczestników/Uczestniczki projektu po jego zakończeniu;

Wzrost kompetencji psychospołecznych i prozawodowych osób biernych zawodowo lub bezrobotnych (III profil), w tym też osób niepełnosprawnych;

Podniesienie kompetencji Uczestników/Uczestniczek projektu poprzez udział w szkoleniu z podstaw obsługi komputera oraz z podstaw przedsiębiorstwa;

Zdobycie przez Uczestników/Uczestniczki projektu praktycznych umiejętności wykonywania zawodu poprzez udział w stażach zawodowych.

 

 

Wsparcie merytoryczne dla Uczestnika/Uczestniczki w ramach Projektu obejmuje:

Opracowanie ścieżki reintegracji dla uczestnika;

Udział w Programie Aktywizacja i Integracja: Moduł Integracja (warsztaty dot.: komunikacji, motywacji, kompetencji społecznych, autoprezentacji, udział w Grupie Wsparcia dla osób bezrobotnych), Moduł Aktywizacja (prace społecznie użyteczne). Instrument przewidziany tylko dla osób bezrobotnych, zakwalifikowanych do III profilu pomocy;

Opracowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego;

Uczestnictwo w zajęciach realizowanych przez CIS – kompleksowa usługa aktywnej integracji, obejmująca integrację społeczną, w tym: indywidualne poradnictwo psychologiczne, porady prawne i obywatelskie, warsztaty psychologiczno – społeczne oraz aktywizację zawodową, w tym: udział w doradztwie zawodowym, w szkoleniach, w kursie zawodowym oraz stażu u pracodawcy przez okres 3 miesięcy, oraz pośrednictwo pracy;

Działania integracyjno – edukacyjne dla uczestników i ich otoczenia;

Uzupełnienie wykształcenia – edukacja dla dorosłych w zależności od potrzeb Uczestników/Uczestniczek;

Pracę socjalną;

Wsparcie towarzyszące dla dzieci i młodzieży;

Wsparcie towarzyszące dla osób z niepełnosprawnościami.

 

W ramach Projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia:

Indywidualne konsultacje z psychologiem (spotkania średnio po 5 godzin na uczestnika) mające na celu eliminację barier, poznanie mocnych i słabych stron, wzrost samooceny, poprawę umiejętności rozwiązywania problemów oraz budowanie zaradności życiowej;

Grupowe warsztaty psychologiczno – społeczne (3 spotkania po 5 godzin) mające na celu wzrost wiary w siebie i swoje umiejętności, wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności społeczne niezbędne przy zespołowym wykonywaniu zadań;

Poradnictwo prawne i obywatelskie (średnio 2 godziny na uczestnika) – porady dotyczące kwestii majątkowych, mieszkaniowych, prawa rodzinnego, prawa pracy i innych kwestii prawnych i/lub obywatelskich (np. urzędowych), z którymi nie radzą sobie uczestnicy;

Wsparcie socjalne pracowników socjalnych w Ośrodkach Pomocy Społecznej lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, stały dostęp do pracowników socjalnych dla osób zależnych i całych rodzin potrzebujących wsparcia;

Możliwość sfinansowania edukacji formalnej na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub wyższym;

Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (spotkania średnio po 5 godzin na uczestnika);

Wsparcie Pośrednika Pracy, rejestracja ofert pracy, opieka nad stażystami w trakcie stażu;

Prace społecznie – użyteczne (o ile dotyczy);

Szkolenia z „Obsługi komputera” – zajęcia grupowe (25 godzin na grupę);

Szkolenia „Podstawy przedsiębiorczości i sposoby aktywnego poszukiwania pracy” – zajęcia grupowe (25 godzin na grupę);

Kursy zawodowe – przeciętnie 100 godzin szkolenia dostosowanego do możliwości uczestników oraz potrzeb rynku pracy;

Wsparcie towarzyszące dla dzieci i młodzieży – zapewnienie opieki osobom zależnym, w tym opieki w przedszkolach i żłobkach, zorganizowanie zajęć dodatkowych;

Wsparcie towarzyszące dla osób niepełnosprawnych dostosowane do potrzeb uczestników, zajęcia usprawniająco – rehabilitacyjne (średnio 20 godzin na osobę);

Płatne staże zawodowe – 3 miesiące;

Zwrot kosztów dojazdu (zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu).

 

 

Kto może zostać uczestnikiem?

Osoby w wieku aktywności zawodowej,

Bezrobotne zarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo,

Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (w tym osoby długotrwale korzystające),

Kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu puckiego, spełniające warunki z art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:
    osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
    osoby uzależnione od alkoholu,
    osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
    osoby chore psychicznie,
    osoby długotrwale bezrobotne,
    osoby zwolnione z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem,
    uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
    osoby niepełnosprawne.

 

 

Zapisy osób chętnych do udziału w projekcie oraz dodatkowe informacje można uzyskać w tutejszym Ośrodku.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.